torsdag 10 februari 2011

ATT KONSTRUERA BERÄTTELSER


Mannen på bilden heter William Labov. Han är språkvetare. På 1950-talet gick han omkring i Harlem och intervjuade unga män. Han ställde dem frågan: Have you ever been in danger of beeing killed? De historier han då fick höra analyserade han och fann att de följde samma mönster.
Det gav upphov till Labovs modell om hur muntliga berättelser är upp-byggda. Senare har han också funderat äver hur berättelser kommer till.
Pre-construction är den term han använder för detta. Han tänker sig att man då man konstruerar en historia väljer ut en händelse som är värd att berätta och sedan går man bakåt i tiden och skapar en kedja av händelser som hänger samman med den händelse man valt att berätta om.
Undrar hur jag själv gör? Bör kanske börja fundera över det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar