lördag 8 oktober 2011

SPRÅKFÖRBISTRINGFör ett tag sedan var jag i Åbo och övervakade Nordiska mästerskapet i berättarslam. Det fanns tävlanden från alla de nordiska länderna, och följaktligen var också de fem nordiska språken representerade, vilket ju kunde leda till en rejäl språkförbistring. Det var 10 tävlande, två från varje land. Det hade bestämts att engelska skulle vara ett slags förmedlingsspråk. De som så önskade kunde få sin historia framförd i sammanfattning på engelska före sitt berättande, allt för att underlätta för publiken att förstå. Man kunde också berätta på engelska eller annant språk, vilket fick till följd att nästan hälften berättade på engelska och en tävlande använde sig av ett låtsasspråk. Det blev alltså inte mycket till nordiskt mästerskap, eftersom inte den nordiska språken användes fullt ut. Glädjande var dock att Pelle Olsson som hela tiden berättade på svenska vann tävlingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar