torsdag 4 april 2013

STENESTAD 1879
Med anledning av att jag ska till Stenestad och berätta om Eva Wigström, så gjorde jag lite efterforskningar om korrelationen Stenestad - Wigström och fann till min stora glädje att hon under sina vandringar på Söderåsen sommaren 1879 hade hyrt in sig i en gård i Stenestad. Om detta kan man läsa i hennes bok Vandingar i Skåne och Blekinge. Om stenestadsborna skriver hon att hon aldrig träffat frusnare människor än de skånska skogsborna. "Min värdinna skalv af köld varje morgon, då hon såg mig kläda mig i kallt rum:" Det är dock min förhoppning att min berättelse om Eva Wigström skall tina upp stenestadsborna en smula.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar