lördag 17 maj 2014

TACK NORGEI dag den 17 maj går mina tankar till mina norska berättarvänner. En särskild tanke går till Kristin Lyhmann, som betytt så mycket för mitt berättande. Det var mötet med henne och kursen "att lyve sitt liv" i Hönefoss, som fick igång mig att på allvar göra egna historier och att utveckla den teknik som jag kallar minnesfiske. Minnesfiskehistorierna består ofta av fragment från olika upplevelser, som sedan blandas i hop i fantasins stora mixer, för att sedan komma ut i form av nästan sanna berättelser.
Men, tänker du, de historierna kan väl inte vara sanna. Men jag försäkrar att de är sannare än man tror. Ibland måste man ljuga en del för att sanningen ska komma fram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar