torsdag 8 november 2012

KURA SKYMNING

Eero Salmalainen
 
Vid årets kura skymning på Landskrona bibliotek kommer man att läsa ur Miika Nousiainens roman Hallonbåtsflyktingen. Den handlar om en ung man som slits mellan två nationaliteter finsk och svensk. Efter det kommer jag att berätta bl.a. början på den finska folksagan om Antti Grenklyka.
Den ingår i Eero Salmelainens Finska folksagor. Eero Salmelainen hette egentligen Erik Rudbäck och han levde i en tid då Finland hade lämnat Sverige och blivit ett ryskt Storfurstendöme. Före övergången hade svenskan varit de intelektuellas språk, men eftersom man inte ville bli förryskade började man nu intressera sig för det finska språket. Erik Rudbäck byter således namn och börjar samla in finska folksagor. En lösning på problemet när man slits mellan två natonaliteter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar