torsdag 21 februari 2013

BERÄTTANDE RADARPAREnligt Nationalencyklopedin betyder radarpar ett par av spelare, som samspelar så bra att de verkar ha nästan telepatisk kontakt. Termen kommer egentligen från idrotten, men kan även användas i överförd bemärkelse. I går då Lasse Sjöberg och jag i var i Teckomatorp och berättade minnesfiskehistorier tillsammans, liksom varje gång vi kör den här typen av program, så slog det mig hur vältimade och samkörda vi är. Jag tror inte det är helt fel att använda termen radarpar om oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar